Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

dovolte nám, abychom Vás pozvali na schůzku rodičů budoucích prvňáčků, která se uskuteční dne 4. června v 15,30 hod. v prostorách naší školy.

Na Vaši účast se těší vedení školy a paní učitelky prvního ročníku.

 

Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2024/2025.xls

 

Informace k přípravné třídě – plakát

Informace k zápisu do prvního ročníku

Pro školní rok 2024/2025 budou zapsány do 1. ročníku základní školy děti, které dosáhnout věku 6 let do 31. 8. 2024, a děti, kterým byl vloni umožněn odklad školní docházky.

Kritéria přijetí:

– do prvního ročníku budou přijaty všechny děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti i děti mimo spádovou oblast, pokud splní všechny požadavky spojené se zápisem

– do prvního ročníku budou přijaty i děti z Ukrajiny

Dokumenty potřebné k přijetí do prvního ročníku (zák. zástupce přinese s sebou k zápisu):

– vytištěná a podepsaná žádost z elektronického rezervačního systému

– rodný list dítěte

– občanský průkaz zákonného zástupce

– vyplněná přihláška do školní jídelny a do školní družiny (v případě zájmu)

 

Dokumenty potřebné k vyřízení odkladu školní docházky:

– vytištěná a podepsaná žádost o odklad školní docházky z elektronického rezervačního

  systému

– doporučení odkladu pedagogicko-psychologickou poradnou a dětským nebo odborným

  lékařem (je vhodné kontaktovat PPP již nyní na tel. čísle 597 582 372)

– rodný list dítěte

 

Děti s odkladem školní docházky mohou ve školním roce 2024/2025 navštěvovat na naší škole přípravnou třídu.  Žádost o přijetí lze vyplnit u zápisu.

Postup pro podání žádosti o přijetí (žádosti o odklad) v elektronickém rezervačním systému:

Po kliknutí na odkaz na webových stránkách školy se Vám zobrazí přihláška, kterou vyplníte včetně rodného čísla dítěte a data narození zák. zástupce. U vyplňování adresy můžete použít „našeptávač“, tzn.

že se Vám nabídnou možnosti ulic, čísla domu, města…

Poté si budete moci vybrat vhodný termín. Zápis proběhne ve 3O minutových intervalech, na každou půlhodinu bude umožněn zápis 5 uchazečům. Ubezpečujeme Vás, že Vaše dítě rádi přijmeme, ať se přihlásíte v kterýkoliv den či hodinu.

Případné dotazy můžete podat e-mailem na adresu miklasova@zssvobody.cz nebo telefonicky na čísle 731 011 035.

Na Vaše dětí se těší paní učitelky, paní vychovatelky a vedení školy.

DOKUMENTY

Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy ve školním roce 2024/2025.docx

Přihláška do školní družiny.xls

Přihláška do školní jídelny.docx

Lékařský posudek k odkladu povinné školní docházky