Základní škola Gen. Svobody v Havířově-Šumbarku se těší na budoucí prvňáčky

Vážení zákonní zástupci, dne 10. května v 15,30 hod. proběhne schůzka
rodičů budoucích prvňáků. Učebna bude upřesněna vývěskou na vchodu do
školy. Těší se vedení školy a vyučující 1. ročníku

Foto ze zápisu do prvních tříd naleznete v Galerii – akce a projekty.

Výsledky zápisu. docx 

Přihláška do školní družiny. xls

Vzorová žádost – v případě nejasností vyplníme spolu u zápisu

Lékařský posudek k odkladu povinné školní docházky.docx 

Našim prvňáčkům nabízíme:

  • využívání moderních metod při výuce, výukových programů pro čtení, matematiku a prvouku
  • zajímavé hodiny při práci na interaktivní tabuli
  • možnost ranní i odpolední školní družiny v moderně zařízených odděleních nabízejících přitažlivou a různorodou činnost
  • zajímavé školní projekty
  • výuku anglického jazyka a hry na flétnu formou kroužku
  • aktivity na rozvoj pohybových dovedností

Kritéria pro přijímání žáků:

  • do prvního ročníku budou přijaty všechny děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti i děti mimo spádovou oblast, pokud splní všechny požadavky spojené se zápisem
  • do přípravné třídy budou přijaty děti, které budou mít odklad povinné školní docházky doložen doporučením pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře (event. klinického psychologa, odborného lékaře)

Na počátku měsíce března budou na našich webových stránkách zpřístupněny formuláře ke stažení (žádost o přijetí do prvního ročníku, žádost o odklad povinné školní docházky, žádost o přijetí do přípravné třídy, zápisní lístek, přihláška do školní družiny a školní jídelny).

K zápisu zákonný zástupce vezme s sebou vyplněný příslušný formulář a rodný list.

Na budoucí prvňáčky se těší paní učitelky, paní vychovatelky a vedení školy.