Informace k zápisu do prvního ročníku

Vážení rodiče,

dovolte nám, abychom Vás pozvali na schůzku rodičů budoucích prvňáčků a dětí přípravné třídy, která se uskuteční dne 5. června v 15,30 hod. v prostorách naší školy.

Na Vaši účast se těší vedení školy a paní učitelky prvního ročníku

Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2023/2024 – odkaz

Kritéria přijetí:
– do prvního ročníku budou přijaty všechny děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti i děti mimo spádovou oblast, pokud splní všechny požadavky spojené se zápisem
– do prvního ročníku budou přijaty děti z Ukrajiny, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině

Podání žádosti o přijetí
– žádost o přijetí může podat pouze zákonný zástupce dítěte
– 6. března 2023 bude v 8,00 hod. na webových stránkách školy zpřístupněn elektronický rezervační systém
– zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí a zároveň si zarezervuje konkrétní den a čas zápisu
– v případě, že zákonný zástupce nemá možnost online přihlášení, kontaktuje školu (mail sarka.miklasova@zssvobody.cz, tel. č. 731 011 035)
– na webu školy bude rovněž k dispozici ke stažení přihláška do školní jídelny a školní družiny a formulář pro potvrzení lékaře k odkladu školní docházky

Dokumenty potřebné k přijetí do prvního ročníku (zák. zástupce přinese s sebou k zápisu):
– vytištěná a podepsaná žádost z elektronického rezervačního systému
– rodný list dítěte
– občanský průkaz zákonného zástupce
– vyplněná přihláška do školní jídelny a do školní družiny (v případě zájmu)

Dokumenty potřebné k vyřízení odkladu školní docházky:
– vytištěná a podepsaná žádost o odklad školní docházky z elektronického rezervačního systému
– doporučení odkladu pedagogicko-psychologickou poradnou a dětským nebo odborným lékařem (je vhodné kontaktovat PPP již nyní na tel. čísle 597 582 372)
– rodný list dítěte

Děti s odkladem školní docházky mohou ve školním roce 2023/2024 navštěvovat na naší škole přípravnou třídu. Žádost o přijetí lze vyplnit u zápisu.

Postup pro podání žádosti o přijetí (žádosti o odklad) v elektronickém rezervačním systému:
Po kliknutí na odkaz na webových stránkách školy se Vám zobrazí přihláška, kterou vyplníte včetně rodného čísla dítěte a data narození zák. zástupce. U vyplňování adresy můžete použít „našeptávač“, tzn. že se Vám nabídnou možnosti ulic, čísla domu, města…
Poté si budete moci vybrat vhodný termín. Zápis proběhne ve 3O minutových intervalech, na každou půlhodinu bude umožněn zápis 4-5 uchazečům. Ubezpečujeme Vás, že Vaše dítě rádi přijmeme, ať se přihlásíte v kterýkoliv den či hodinu.
V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky a budete mít připraveno potvrzení pedagogicko-psychologické poradny a dětského či odborného lékaře, můžete se k zápisu dostavit bez dítěte – pouze k vyřízení potřebné dokumentace.
Pokud o odklad nežádáte nebo si nejste jisti, zda o něj požádat, přijdete k zápisu i s dítětem.
Případné dotazy můžete podat e-mailem na adresu sarka.miklasova@zssvobody.cz nebo telefonicky na čísle 731 011 035.
Na Vaše dětí se těší paní učitelky, paní vychovatelky a vedení školy.

Dokumenty ke stažení:

Lékařský posudek k odkladu.docx

Přihláška do školní družiny.xlsx

Přihláška do školní jídelny.docx

Заявление о приеме ребенка из Украины в 1 класс

Заявление об отсрочке от посещения школы для детей из Украины