Základní škola Gen. Svobody v Havířově-Šumbarku se těší na budoucí prvňáčky

Informace ze schůzky rodičů budoucích prvňáčků

 1. Na počátku školního roku rodiče obdrží přihlašovací údaje do systému Bakalář, který slouží ke komunikaci mezi školou a rodičem (informace vedení školy, zápis známek, pochval, komunikace s třídním učitelem…), známky budou žáci dostávat i do deníčku (motivace)
 2. Školní družina – platba 150 Kč měsíčně, nejlépe bezhotovostně, pokyny k platbě předá vedoucí školní jídelny spolu s informacemi o stravném. Přihlášky i informace k platbě jsou ke stažení na webových stránkách školy.
 3. Školní jídelna – do konce června nutno zakoupit u vedoucí školní jídelny čip za 100 Kč, který žáku zůstane po dobu školní docházky, vedoucí ŠJ předá údaje pro platbu stravného (účet, variabilní symbol pro stravné, variabilní symbol pro družinu)
 4. Ve škole je možnost využít v případě problémů s výukou speciálního pedagoga – Mgr. Alena Urbanová
 5. Na počátku školního roku budou pořízeny fotografie dětí jakou součást dokumentace v systému Bakalář
 6. V prvním zářijovém týdnu rodiče obdrží nabídku karty ISIC s výhodami a slevami (vstupné, obchody…)
 7. Prosíme sledovat před začátkem školního roku případné pokyny na webových stránkách školy
 8. Od 2. 9. do 6. 9. 2022 bude výuka probíhat 3 vyučovací hodiny (do 10,45 hod.)
 9. Doporučené značky tužek, pastelek: Stabillo, Maped, Koh-i-noor (tužky č. 2 – 3 ks), nůžky s kulatou špičkou

Každé dítě je jedinečné, nesrovnávejte pokroky svého dítěte s jinými, každé potřebuje jiný čas a jiný způsob, věříme, že vše společně zvládneme.

Prosíme o účast na třídních schůzkách dne 6. září v 16,00 hod.

Foto ze zápisu do prvních tříd naleznete v Galerii – akce a projekty.

Výsledky zápisu. docx 

Přihláška do školní družiny. xls

Vzorová žádost – v případě nejasností vyplníme spolu u zápisu

Lékařský posudek k odkladu povinné školní docházky.docx 

Našim prvňáčkům nabízíme:

 • využívání moderních metod při výuce, výukových programů pro čtení, matematiku a prvouku
 • zajímavé hodiny při práci na interaktivní tabuli
 • možnost ranní i odpolední školní družiny v moderně zařízených odděleních nabízejících přitažlivou a různorodou činnost
 • zajímavé školní projekty
 • výuku anglického jazyka a hry na flétnu formou kroužku
 • aktivity na rozvoj pohybových dovedností

Kritéria pro přijímání žáků:

 • do prvního ročníku budou přijaty všechny děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti i děti mimo spádovou oblast, pokud splní všechny požadavky spojené se zápisem
 • do přípravné třídy budou přijaty děti, které budou mít odklad povinné školní docházky doložen doporučením pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře (event. klinického psychologa, odborného lékaře)

Na počátku měsíce března budou na našich webových stránkách zpřístupněny formuláře ke stažení (žádost o přijetí do prvního ročníku, žádost o odklad povinné školní docházky, žádost o přijetí do přípravné třídy, zápisní lístek, přihláška do školní družiny a školní jídelny).

K zápisu zákonný zástupce vezme s sebou vyplněný příslušný formulář a rodný list.

Na budoucí prvňáčky se těší paní učitelky, paní vychovatelky a vedení školy.