2. 1. 2022 odkaz

Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022

21. 11. 2021 odkaz

Covid ve školách leták - kdo o čem rozhoduje

2. 11. 2021 odkaz

Naše škola vydává mezinárodní průkaz ISIC Školák

11. 10. 2021

Ve středu 29. září proběhla na naší škole veřejná sbírka v rámci Českého dne proti rakovině. Přijali jsme poděkování ze strany onkologické organizace INNA za účast v této sbírce a sdělení, že zakoupením 270 ks kytiček jsme na prevenci nádorových onemocnění přispěli částkou 5 520 Kč. Celkový výtěžek letošní sbírky za město Havířov činil 160 603 Kč. Všem, kteří zakoupením kytičky podpořili boj proti rakovině, moc děkujeme.

18. 9. 2021 odkaz

ZŠ Gen. Svobody a trocha historie o prázdninách dne 7. 8. 2021

9. 9. 2021 odkaz

Projekt šablony 2021 na ZŠ Gen. Svobody

27. 8. 2021

Hygienická a protiepidemická pravidla

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách školy zakrýt dýchací cesty. Ve školní jídelně žáci odloží ochranu dýchacích cest pouze při konzumaci oběda.

31. 5 - 31. 8. 2021 odkaz

Informace o zařazení dítěte do projektu obědy do škol