Vážení rodiče

s blížícím se koncem školního roku mi dovolte, abych se s Vámi rozloučila v souvislosti s ukončením mého působení ve funkci ředitelky školy. Na ZŠ Gen. Svobody pracuji od roku 1992 a funkci zástupkyně a ředitelky školy jsem vykonávala od roku 2003. Děkuji Vám za mnohá léta, po která jste se mnou a svými dětmi poznávali chod naší školy, věnovali jste naší škole podporu a porozumění, konzultovali jste různé situace, nálady a potřeby. Vaše vstřícnost a otevřenost mi vždy umožňovala spolupracovat a společně vytvářet prostředí, ve kterém jsou Vaše děti podporovány a vzdělávány. Děkuji za Vaši ochotu komunikovat a školu povzbuzovat. I do budoucna přeji naší škole výbornou vzájemnou spolupráci, která bude pro všechny zúčastněné efektivní, přínosná, otevřená a podporující. ZŠ Gen Svobody se na Vás bude těšit opět v novém školním roce 2024/2025. 18. června 2024 Mgr. Dagmar Kondělková, ředitelka

Český den v boji proti rakovině

Vážení zákonní zástupci, jménem onkologické organizace INNA z. s. Havířov, Ligy proti rakovině a jménem naší školy Vám děkujeme za pomoc a podporu při Českém dni proti rakovině. Účastí ve veřejné sbírce a prodejem 300 ks kytiček jsme v letošním roce přispěli částkou 6 198 Kč, celkový výtěžek za město Havířov a přilehlé okolí činil 233 148 Kč. Za nabízené kvítky měsíčku lékařského jsme pomohli získat prostředky na boj proti rakovině – na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.

Kola pro Afriku

PŘÍJEM KOL PRO AFRIKU BUDE PROBÍHAT DO 31. 5. 2024

Příjem datových formátů

Seznam přijímaných formátů datových zpráv a e-mailů s tím, že při použití jiných formátů nebudou datové zprávy a e-maily elektronickou podatelnou přijaty a zpracovány. Bude se jednat o tyto soubory: doc,docx,fo,gif,htm,html,isdoc,isdocx,jfif,jpeg,jpg,mp2,mp3,mpeg,mpeg1,mpeg2,mpg,odp,ods,odt,pdf,png,ppt.pptx,rtf,tif,tiff,txt,xls,xlsx,xml,zfo.

18. 8. 2023

Od 1.1.2024 dojde ke změně vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, dle které školné pro rok 2024/2025 již bude stanoveno zřizovatelem.

2. 11. 2021 odkaz

Naše škola vydává mezinárodní průkaz ISIC Školák

9. 9. 2021 odkaz

Projekt šablony 2021 na ZŠ Gen. Svobody