PŘEHLED HOSPODAŘENÍ SRŠ ZŠ GEN. SVOBODY  ROK 2023

Převedeno z roku 2022 ………………115 296 Kč

Příjmy ………………………………………….52 800 Kč

Výdaje …………………………………………60 825 Kč

 

Zůstatek k 31. 12. 2023………………107 271 Kč

 

PŘEHLED DOTACÍ SRŠ ZA ROK 2023

 1. Startovné, jízdné, odměny na soutěže a olympiády pro žáky 1. – 9. roč.
 2. Dopravní soutěž, šplh pro I. a II. stupeň, výtvarná soutěž.
 3. Škola v přírodě – příspěvek na dopravu, odměny na soutěže.
 4. Lyžařský výcvik – příspěvek na odměny pro žáky 7. – 9. roč.
 5. Návštěvy mateřských škol.
 6. Zápis do 1. roč. a přípravné třídy.
 7. Vítání žáků do 1. roč. – pasování.
 8. Den dětí pro žáky I. stupně 1. – 5. roč.
 9. Den dětí pro žáky II. stupně 6. – 9. roč.
 10. Den dětí ve školní družině.
 11. Učebnice ČJ pro žáky s odlišným mateřským jazykem.
 12. Akce a odměny pro žákovskou samosprávu.
 13. Příspěvek školní družině na výtvarné pomůcky, hry pro žáky.
 14. Příspěvek třídním učitelům k estetizaci tříd na začátku školního roku.
 15. Keramický kroužek – materiál.
 16. Planetárium Ostrava – doprava.
 17. ZOO Ostrava – soutěž, doprava.
 18. Projekt Holocaust.
 19. Akademie k výročí školy – OSA.
 20. Karneval pro žáky 1. – 4. roč.
 21. Společenský večer pro rodiče.
 22. Ples žáků 9. roč.