PŘEHLED HOSPODAŘENÍ SRŠ ZŠ GEN. SVOBODY  ROK 2020

Převedeno z roku 2019……………..115 729 Kč

Příjmy celkem…………………………… 55 252 Kč

Výdaje celkem……………………………96 532 Kč

Zůstatek k 31. 12. 2020…………74 449 Kč

 hospodář: Jana Dudová


ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ ZA ROK 2020/2021 (do 30. 6. 2021)

 1. Startovné, jízdné a drobné odměny pro žáky 1. – 9. roč. (školní kola, soutěže, olympiády, sportovní soutěže).
 2. Příspěvek na dopravu – lekce plavání žáků I. stupně.
 3. Planetárium – příspěvek na dopravu.
 4. Lyžařský výcvik – příspěvek na dopravu.
 5. Exkurze do ZOO Ostrava.
 6. Zápis do 1. tříd, plakáty k zápisu.
 7. Ozdravný pobyt žáků 3. roč. – příspěvek na dopravu.
 8. Příspěvek pro ŠD.
 9. Příspěvek na výzdobu tříd PT, 1. – 9. roč.
 10. Karneval pro děti – Hopsalín.
 11. Příspěvek na propagační materiály – letáky, kalendáře.
 12. Společenský večer pro rodiče.
 13. Dotace ZŠ – eurosložky na dokumenty žáků.
 14. Příspěvek na pracovní sešity pro přípravnou třídu.
 15. Objednávka videozáznamu školy ke Dni otevřených dveří.
 16. Nákup materiálu k pasování žáků 1. roč.
 17. Spolupráce při výběru peněz na obec Mikulčice postižené tornádem.