PŘEHLED HOSPODAŘENÍ SRŠ ZŠ GEN. SVOBODY  ROK 2022

PŘEVEDENO Z 2021……………… 106 951,- Kč

PŘÍJMY…………………..………..………54 070,- Kč

VÝDAJE……………………………………46 174,- Kč

ZŮSTATEK K 31. 12. 2021………115 296,- Kč 

PŘEHLED DOTACÍ SRŠ ZA ROK 2022

1.    Startovné, jízdné a odměny na soutěže a olympiády pro žáky 1. – 9. ročníků.
2.    Příspěvek na školu v přírodě.
3.    Návštěva mateřských školek.
4.    Údržba atria.
5.    Lyžařský výcvik – příspěvek na odměny pro žáky 7. – 9. ročníků.
6.    Den dětí – I. stupeň – odměny pro žáky 1. – 5. ročníků.
7.    Den dětí – II. stupeň – odměny pro žáky 6. – 9. ročníků.
8.    Den dětí  – školní družina.
9.    Organizace k zápisu do 1. roč.
10.Vítání žáků do 1. roč.
11.Exkurze ZOO Lešná.
12.Exkurze ZOO Ostrava.
13.Karneval pro děti 1. – 3. roč.
14.Dárkové balíčky pro děti z Ukrajiny.
15.Cyklistická soutěž, tělovýchovné soutěže, recitační, dopravní výtvarná soutěž.
16.Odměny pro žákovskou samosprávu.
17.Besídka školní družiny ke Dni matek a otců.
18.Příspěvek školní družině na výtvarné pomůcky.
19.Příspěvek třídním učitelům k estetizaci tříd na začátku školního roku.