Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny pro školní rok 2022/2023

Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná 

  • vyplněná přihláška do školní družiny s datem podání
  • přednostně jsou přijímáni žáci 1. – 3., děti přípravné třídy a žáci 5.ročníků, jen je-li volná kapacita ŠD
  • bezhotovostní platba za žáka ve ŠD se provádí formou srážky z účtu k 15.dni v měsíci na měsíc následující (platba za měsíc září je prováděna bezhotovostně již v měsíci srpnu) 
  • stravování ve školní jídelně a zakoupení čipu na stravování

V Havířově dne 31. 8. 2022                                            Mgr. Dagmar Kondělková

                                                                                                     ředitelka školy