Operační program Jan Amos Komenský „Šablony 2023 na ZŠ Gen. Svobody“ plakát

Projekt je financován Evropskou unií. Realizace: 7/2023 – 12/2025 Aktivity: školní speciální pedagog ZŠ školní asistent ZŠ vzdělávání pracovníků ZŠ, ŠD inovativní vzdělávání účastníků – zájmové vzdělávání ŠD Dotace: ZŠ 2 358 928,-Kč ŠD 343 550,-Kč Účel dotace: - zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání - zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin Cíl projektu: zaměstnat školní asistentku, speciální pedagožku, vzdělávat pracovníky ve vzdělávání, nakoupit potřebné pomůcky a obohatit vzdělávání ve školní družině o prvky inovativního vzdělávání.

Prevence digitální propasti plakát

Rok 2022, finanční prostředky ve výši 136 000,- Kč