Vedení školy

Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Kondělková (dagmar.kondelkova@zssvobody.cz) Zástupkyně I. stupeň: Mgr. Šárka Miklasová (sarka.miklasova@zssvobody.cz) Zástupkyně II. stupeň: Mgr. Renáta Rektoříková (renata.rektorikova@zssvobody.cz)

Sekretariát

Alena Laryšová
Telefon: 596 883 013
Mobil: 739 672 706
Email: skolni.sekretariat@zssvobody.cz
ID schránky: ecithzz

Školní jídelna

Vedoucí ŠJ: Kateřina Kempná
Telefon: 596 883 619
Email: skolni.jidelna@zssvobody.cz

Školní družina

Vedoucí ŠD: Lenka Daňková
Telefon: 739 179 995
Email: lenka.dankova@zssvobody.cz

Speciální pedagog

Alena Urbanová
Telefon: 702 217 302
Konzultační hodiny: Pondělí 8:00 - 8:45, Úterý 12:50 - 13:35
Email: alena.urbanova@zssvobody.cz

Výchovný poradce a kariérové poradenství

Mgr. Martin Švrček
Konzultační hodiny: Pondělí 10:00 - 11:00
Email: martin.svrcek@zssvobody.cz

Metodik prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Michal Fábry
Konzultační hodiny: Středa 9:00 - 9:40
Email: michal.fabry@zssvobody.cz