Provoz školní družiny o letních prázdninách 1. 7. 2024 – 1. 9. 2024 nebude.

Od 1.1.2024 dojde ke změně vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, dle které školné pro rok 2024/2025 již bude stanoveno zřizovatelem.

Školní družina při ZŠ Gen. Svobody, Havířov-Šumbark, má 5 smíšených oddělení pod vedením vychovatelek: 

 1. oddělení – Martina Daňková
 2. oddělení – Jana Venglařová
 3. oddělení – Martina Adamcová
 4. oddělení – Danuše Schlossarková
 5. oddělení – Jana Dudová

Školní družinu navštěvují  žáci 1. až 5. ročníku a děti přípravné třídy. Pokud je volná kapacita, je možno děti přihlašovat i během školního roku.

Provoz školní družiny:

po –  pá   6:00 – 8:00             11:45 – 16:30

Měsíční úplata za žáka činí 150 Kč.

Zájmové vzdělávací činnosti ŠD vycházejí z výchovně vzdělávacího programu ,,Dobrodružstvím za poznáním“, který je přizpůsoben všem žákům, včetně žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a dětem přípravné třídy, které navštěvují školní družinu.

Zaměření výchovně vzdělávací činnosti je pracovně technické, výtvarně estetické, tělesně pohybové,  branné a hudebně pohybové. Výše uvedené činnosti jsou součástí týdenní skladby školní družiny. Rovněž je do těchto vzdělávacích činností zařazena dopravní výchova, enviromentální výchova, mediální výchova a prevence kriminality. Svým obsahem a zaměřením navazují na cíle základního vzdělávání a podporují utváření klíčových kompetencí. Výchovně vzdělávací činnosti probíhají v jednotlivých odděleních, v přírodě, v atriu školy a na školním hřišti. Posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku, relaxace dětí a zároveň prohlubování kamarádských vztahů mezi dětmi.   

KROUŽKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

ZUMBA: 14 – 15 hod. vede p. asistentka Kalábová Eva.

 • tanec.

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVANÍ: 15 – 16 hod. vede p. vychovatelka Venglařova Jana.                                                          

 • práce s notebooky – opakování a procvičování učiva zábavnou formou
 • hry zaměřené na rozvoj fantazie, paměti a logického myšlení.

RELAXAČNÍ TV: 14 – 15 hod. vede p. asistentka Kalábová Eva.

 • vyrovnávací a posilovací cvičení nejen s míči
 • guma, švihadla, obruče aj.

SPORTOVNÍ TV: 15 – 16 hod. vede p. vychovatelka Adamcová Martina

 • cvičení s tělovýchovnými pomůckami, posilovací a protahovací cviky
 • zvyšování tělesné a psychické kondice.