Platba – školní družina: Příkazy zadejte vždy k 15. dni v daném měsíci.

Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná

ŠKOLNÍ DRUŽINA, Informace pro rodiče, Školní rok 2022 – 2023

Informace sledujte na: www.zssvobody.cz

Řádně vyplněná přihláška Vašeho dítěte je závazná.

Platba – školní družina: Příkazy zadejte vždy k 15. dni v daném měsíci. 

Platba na měsíc září 2022, žáci 1. tříd, školní rok 2022 /2023

Poplatek na školní družinu (150 Kč) bude probíhat pouze bezhotovostně.

 Zadejte prosím:

Trvalý příkaz k úhradě poplatků za školní družinu: k 15. 8. 2022 – 15. 5. 2023

Číslo účtu: 35-6702550207 kód banky: 0100

Částka: 150 Kč

VS:-4———————————

(VS pro bezhotovostní platbu za školní družinu. VS obdržíte při zakoupení čipu ke stravování ve školní jídelně).

Zpráva pro příjemce:

(do zprávy pro příjemce uveďte: poplatek ŠD, jméno a příjmení, třída žáka)

Do 18. června 2022 zakupte, prosím ve školní jídelně čip ke stravování. Zároveň obdržíte variabilní symbol (VS) pro platbu za stravné a VS pro platbu za školní družinu.

Cena stravovacího čipu: 100 Kč 

Platba- stravné:

Zadejte prosím:

Trvalý příkaz k úhradě stravného: k 15. 8. 2022 – 15. 5. 2023

Číslo účtu 35-6702550207 kód banky: 0100

Částka:————— (cenu stravného Vám sdělí paní vedoucí školní jídelny)

VS——————-

(VS pro bezhotovostní platbu za stravné. VS obdržíte při zakoupení čipu ke stravování ve školní jídelně.)

.