Platba – školní družina: Příkazy zadejte vždy k 15. dni v daném měsíci.

Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná

ŠKOLNÍ DRUŽINA, Informace pro rodiče, Školní rok 2023 – 2024

Informace sledujte na: www.zssvobody.cz

Řádně vyplněná přihláška Vašeho dítěte je závazná.

Platba – školní družina: Příkazy zadejte vždy k 15. dni v daném měsíci.

 Platba na měsíc září 2023, žáci 1. tříd, školní rok 2023 /2024

Poplatek na školní družinu ( 150 Kč) bude probíhat pouze bezhotovostně.

 Zadejte prosím:

Trvalý příkaz k úhradě poplatků za školní družinu: k 15. 8. 2023 – 15. 5. 2024

Číslo účtu: 35-6702550207 kód banky: 0100

Částka: 150 Kč

VS:-4———————————

(VS pro bezhotovostní platbu za školní družinu. VS obdržíte při zakoupení čipu ke stravování ve školní jídelně).

Zpráva pro příjemce:

( do zprávy pro příjemce uveďte: poplatek ŠD, jméno a příjmení, třída žáka)

Do 18. června 2023 zakupte, prosím ve školní jídelně čip ke stravování. Zároveň obdržíte variabilní symbol (VS) pro platbu za stravné a VS pro platbu za školní družinu.

Cena stravovacího čipu: 100 Kč

 Platba- stravné:

Zadejte prosím:

Trvalý příkaz k úhradě stravného: k 15. 8. 2023 – 15. 5. 2024

Číslo účtu 35-6702550207 kód banky: 0100

Částka:————— (cenu stravného Vám sdělí paní vedoucí školní jídelny)

VS——————-

(VS pro bezhotovostní platbu za stravné. VS obdržíte při zakoupení čipu ke stravování ve školní jídelně.)

.