V první den nemoci lze strávníkovi poskytnout školní stravování. Nepřítomnost dva a více dní znamená odhlášení stravného. V případě neodhlášené a neodebrané stravy budou strávníkovi naúčtovány výše uvedené náklady + cena potravin.

Ceny stravného:

6 let ………………  58 Kč

7 – 10 let ………… 63 Kč

11 – 14 let ………. 66 Kč

15 a více let ……. 68 Kč

Cizí strávník …… 74 Kč