Přehled kroužků ve školním roce 2021/2022

Název

Vedoucí kroužku

Den

Hodina

Třída

Pohybové aktivity (II. B)

Marek Sochacki

Pondělí

11:50

Tělocvična

Pohybové aktivity (III. B)

Tomáš Bárta

Čtvrtek

12:45

Tělocvična

Pohybové aktivity (IV. B)

Tomáš Bárta

Čtvrtek

11:50

Tělocvična

Pohybové aktivity (V. B)

Marek Sochacki

Pondělí

12:45

Tělocvična

Flétna

Mgr. Pavla Rudzká

Středa

13:00

I. A

Anglický jazyk  (I. A)

Mgr. Dana Šoleková

Úterý

12:30

I. A

Anglický jazyk  (I. B)

Mgr. Dana Šoleková

Úterý

12:30

I. B

Moderní gymnastika

Mgr. Ivana Kaděrová

Pondělí

14:00

Tělocvična

Turistický

Mgr. Beatrice Pešková

Sobota

BasketbalMarek SochackiPondělí 14:00 Tělocvična

Kroužky školní družiny:

    

Deskové hry

M. Adamcová

Pondělí

15:00

ŠD

Digitální technologie v zájmovém

vzdělávání

J. Venglářová

Úterý

15:00

ŠD

Zumba

P. Vyrtelářová

Pátek

14:00

ŠD

Relaxační TV a jóga

E. Kalábová

Čtvrtek

14:00

ŠD

Sportovní TV

M. Adamcová

Čtvrtek

15:00

ŠD

Ostatní kroužky:

    

Keramický kroužek

p. Mendl

Středa

14:00

Učebna VV

Viktory

 

St, Pá

16:00-20:00

Tělocvična