Přehled kroužků ve školním roce 2023/2024

Název

Vedoucí kroužku

Den

Třída

Pohybové aktivity (II. B)

Marek Sochacki

Pondělí

Tělocvična

Pohybové aktivity (III. B)

Tomáš Bárta

Čtvrtek

Tělocvična

Pohybové aktivity (IV. B)

Tomáš Bárta

Čtvrtek

Tělocvična

Pohybové aktivity (V. B)

Marek Sochacki

Pondělí

Tělocvična

Basketbal

M. Sochacki

Pondělí

Tělocvična

Flétna

Mgr. Pavla Rudzká

Středa

1.- 5. ročník

Anglický jazyk I.

Mgr. Dana Šoleková

Úterý

I. A, I. B

Anglický jazyk I.

Mgr. Dana Šoleková

Středa

I. B, I. C

Anglický jazyk II.

Bc. Ivana Grzegorzová

Pátek

II. A, II. B

Odbíjená

Mgr. Renáta Rektoříková

Středa

Tělocvična

Turistický

Mgr. Beatrice Pešková

Sobota

Kroužky školní družiny:

 

 

 

Digitální technologie v zájmovém

vzdělávání

J. Venglářová

Úterý

ŠD

Relaxační TV a jóga

E. Kalábová

Čtvrtek

ŠD

Zumba

E. Kalábová

Pátek

ŠD

Sportovní TV

M. Adamcová

Středa

ŠD

Ostatní kroužky:

 

 

 

Keramický kroužek

p. Mendl

Středa

Učebna VV

Viktory

 

St, Pá

Tělocvična