Dne 13. 10. 2021 děti 1. oddělení školní družiny navštívily městskou knihovnu v Havířově – Šumbarku. Paní knihovnice si připravily pěkné povídání o svátku „Halloween“. Děti se dozvěděly, že kořeny Halloweenu jsou v Irsku a že se jedná o prastarou keltskou tradici, která se slaví 31. října. Lidé v dřívějších dobách věřili, že se na zem vracejí duchové. Zapalovali ohně a svíčky, aby duchy zahnali. Také lidé chodili v kostýmech na koledu, dělali strašidelnou výzdobu a vyprávěli strašidelné příběhy. Vydlabávanými dýněmi zdobili své domy. My tyto tradice dnes děláme pro zábavu. Potom následovala, kvíz otázek a správnou odpověď dostaly děti sladkou odměnu – oplatek. Děti musely v prostorách knihovny najít schované papírové dýně a určit jejich počet. Na závěr byla kreativní činnost, děti si vyrobily strašidýlko, které si odnesly domů. Poděkování patří paní knihovnici za pěkné odpoledne. Dětem se akce velmi líbila.