Základní škola Generála Svobody se nachází v městské části Havířova – Šumbarku. S ostatními částmi města jí spojují autobusové linky MHD č. 401, 403, 405, 408, 409, 413, 415, 416, 419.

Škola je pavilonová a zcela bezbariérová. Na I. stupni je 11 tříd, na II. stupni 10 tříd. 

Mladším žákům slouží Školní družina. Všichni žáci mají možnost stravování v zrekonstruované Školní jídelně s častým výběrem ze dvou jídel. Žáci využívají dvě tělocvičny a několik odborných učeben (fyzika, chemie, informatika, výtvarná výchova, cvičná kuchyň, evropská unie, učebna jazyků, přírodopis, environmentální výchova a zeměpis). Všechny třídy jsou vybaveny, novým nábytkem. Ve všech učebnách žáci pracují s interaktivní tabulí. Škola získala prostředky z fondu Evropské unie na další dovybavení tříd interaktivními tabulemi a renovaci učeben. Na vysoké úrovni je i výzdoba chodeb a mimotřídních prostor na kterých se podíleli žáci i vyučující. 

 Za pěkného počasí žáci využívají atrium s pergolou a přírodovědnými expozicemi.

Základní škola sportuje v areálu vybudovaného hřiště pro kolektivní hry s tenisovým kurtem,

a tartanovou dráhou. Děti mohou také využívat  dětské relaxační hřiště.

Napsat komentář