Týdenní plán 17. 1. - 21. 1. 2022

Výdej obědů pro cizí strávníky a zák. zástupce nemocných žáků: 11:00 – 11:30 hod (zadní vchod ŠJ). 

Pondělí 17. 1.

8:45-12:40 hod – Exkurze Planetárium Ostrava, „Tajemství korálových útesů“ žáci 8. roč.

Úterý 18. 1.

8:00 hod – Dopravní výchova, p. Brůnová, tř. III. A

8:55-10:45 hod – Dopravní výchova, p. Brůnová, tř. III. B

11:00-12:40 hod – Dopravní výchova, p. Brůnová, tř. VIII. A

8:55 hod – Beseda s MP „Bezpečně do cíle“, tř. I. A

10:00 hod – Beseda s MP „Bezpečně do cíle“, tř. I. B

Středa 19. 1.

8:55 hod – Beseda s MP „Bezpečně do cíle“, PT

10:00 hod – Beseda s MP „Prevence proti kriminalitě“, tř. VII. A

11:00-12:40 hod – ŠK Zeměpisné olympiády, uč. Z, vybraní žáci 2. st.

Čtvrtek 20. 1.

8:55 hod – Beseda s MP „Dopravní výchova“, tř. II. A

10:00 hod – Beseda s MP „Dopravní výchova“, tř. II. B

Pátek 21. 1.

9:00-10:30 hod – Bruslení, kluziště hala Slávie, vybraní žáci 9. roč.

11:00-12:00 hod – Lezecká stěna, tělocvična Palackého Havířov, žáci SPA 8. roč.

12:00-13:00 hod – Lezecká stěna, tělocvična Palackého Havířov, žáci SPA 6., 7. roč.