Ve středu 10. května 2023 pořádala naše škola na dětském dopravním hřišti v Havířově – Šumbarku městské kolo dopravní soutěže Mladý cyklista, které se zúčastnilo celkem 10 havířovských škol. Učitelům naší školy pomáhali také příslušníci Městské policie Havířov, členové komise Besip a žáci 9. ročníku. Počasí závodníkům přálo – bylo teplo a svítilo sluníčko, a tak mohla čtyřčlenná smíšená družstva (dvě dívky a dva chlapci) bez problému plnit dvě venkovní disciplíny – jízdu zručnosti na jízdním kole a jízdu podle pravidel po dětském dopravním hřišti. Uvnitř budovy pak soutěžili v písemných testech z pravidel silničního provozu a v praktické zdravovědě. Naši školu v kategorii mladších žáků (10 – 12 let) reprezentovali: Barbora Majerová z V. A, Isabell Tomanová z IV. B, Vítězslav Šebesta a Alex Kuba, oba z VI. A, a umístili se na pěkném 5. místě. Věříme, že se jim příští rok bude dařit ještě lépe. V kategorii mladších žáků zvítězila ZŠ Gorkého a v kategorii starších žáků získala 1. místo ZŠ 1. Máje. Zpracovala D. Smékalová