• Soutěže »
  • Konverzační soutěž z anglického jazyka 25. 11. 2021

Ve čtvrtek 25. listopadu 2021 se u nás ve škole konalo školní kolo konverzační soutěže z anglického jazyka. Soutěže se zúčastnili vybraní žáci 8. a 9. ročníků. Čekaly na ně hned čtyři nelehké úkoly. Nejprve si žáci museli poradit s poslechovým cvičením, kde se ukázalo, jak dobře rozumí mluvenému projevu. Mezi další úkoly patřilo čtení s porozuměním a test z gramatiky. Především však byla testována jejich schopnost komunikace v anglickém jazyce. V poslední části soutěže totiž museli žáci popsat obrázek, který si vylosovali a následně odpovídali na další doplňující otázky, které jim byly pokládány. Přes velkou konkurenci se na 1. místě umístil Vojtěch Starinský ze třídy IX. B a 2. místo obsadila Nina Mizeráková ze třídy VIII. B. Oba dva tímto skvělým umístěním postupují anglické konverzační soutěže CHRISTMAS CHATTERBOX. Tato konverzační soutěž se uskuteční v pátek 10. prosince 2021 na Gymnáziu Jana Šabršuly v Orlové-Lutyni. Všem soutěžícím moc děkujeme za účast a přejeme jim mnoho dalších úspěchů, a to nejen v anglickém jazyce.