• Soutěže »
  • Cyklistická mini soutěž 1. 10. 2021

V pátek 1.10. proběhl náhradní termín cyklistické minisoutěže , která se koná u příležitosti světového „Dne bez aut“. V 10 hodin, žáci ve svých třídách a se svým tř. učitelem ve skupinkách vypracovávali test z pravidel silničního provozu a společně si ho pak opravili. Nejlepší skupinka ve třídě obdržela drobnou odměnu. V 11 hodin se třídy vydaly po jednotlivých stanovištích. Soutěžilo 74 žáků z jedenácti tříd II. stupně. Soutěžícím byly body a čas zapisovány do připravené kartičky a za každé vyjetí z dráhy byly připsány trestné vteřiny. Soutěžící si ověřili znalosti ze zdravovědy, pravidel silničního provozu, dopravních značek, zjistili jste si, jak jste šikovní, zruční, rychlí, a to všechno na sedmi stanovištích v okolí školy. Za každé stanoviště zodpovídal pedagogický pracovník a pomáhali žáci třídy 9.A. Zjistili jsme, že spousta z nás neumí poznávat dopravní značky. Vědomostí není nikdy dost, stále je potřeba si všechno opakovat, abychom zvládali bez obtíží jízdu mezi auty v hustém silničním provozu a byli co nejlépe připraveni na neočekávané nástrahy a zvládali to všechno s přehledem. A tady již výsledky: Mladší žákyně: 1. Natali Dvořáková 7.C Mladší žáci: 1. Matyáš Wunsch 7.B 2. Kateřina Holubová 7.B 2. René Čečotka 7.C 3. Natálie Baranovičová 6.C 3. Václav Adámek 7.C Starší žákyně: 1. Zlata Siváková 9.B Starší žáci: 1. Daniel Vávrů 9.A 2. Viktorie Przeczková 8. 2. Jan Aux 8.C 3. Zuzana Pochylová 9.B 3. Ondřej Kempný 9.A Úžasní jste byli všichni a všem výhercům blahopřejeme a pro diplomy a ceny si přijďte dnes po této hodině(velká přestávka) do ředitelny školy. Všem vedoucím stanovišť a žákům devátého ročníku děkujeme za přípravu a pomoc.