Na naší škole tento rok opět proběhla astronomická olympiáda. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, kategorie GH – 7. ročníky a kategorie EF – 8. a 9. ročníky. Žáci odpovídali na zajímavé otázky z oblasti astronomie. Otázky se týkaly planet, hvězd, souhvězdí, planetek a jiných vesmírných těles, astronomických přístrojů, vesmírných rychlostí. Žáci také prováděli výpočty a uplatnili tak znalost fyzikálních vzorců. V soutěži měli žáci předvést jak své znalosti v této oblasti, tak také schopnost vyhledat informace na internetu či v různých encyklopediích. Přehled výsledků: Nejlepšími třemi řešiteli kategorie GH jsou: 1. místo Samuel Frehar 7. C 46 bodů 2. místo Věra Hejkalová 7. B 36 bodů 3. míso Klaudie Pitrowská 7. A 35 bodů Nejlepšími třemi řešiteli kategorie EF jsou: 1. místo Adrian Civín 8. B 30 bodů 2. místo Amálie Kaděrová 8. A 27 bodů 3. míso Adéla Králová 8. C 24 bodů Do dalšího kola postupují žáci, kteří získali minimálně 20 bodů. Z kategorie GH tedy postupují Samuel Frehar, Věra Hejkalová, Klaudie Piotrowská, Jan Kuchař, Libuše Benešová, Vanessa StefanieJurášková, Matyáš Wunsh, Nikolas Novák, Denis Sivák, Václav Adámek, David Nečas, Tereza Fojtíková, Petr Knibel, Tomáš Říman, Marek Bajak, Tomáš Mayer, Josef Hejný a Kristián Tománek. Z kategorie EF do 2. kola postupují Adrian Civín, Amálie Kaděrová, Adéla Králová, George Erich Gincel, Ondřej Kempný, Marek Fraus, Rozálie Pejková, David Mareš, Rebeka Rzymanková a Jan Meszároš.