Ve čtvrtek 2. prosince 2021 se třída 8. A zúčastnila preventivního programu Revolution train neboli Protidrogový vlak. Jednalo se o primární prevenci, která žákům interaktivní formou příběhu nastiňuje problematiku drog. V rámci programu se žáci účastnili dotazníkového šetření. Anonymně odpovídali na otázky týkající se trávení volného času, zkušeností s návykovými látkami apod. Inovativní projekt je rozdělen na čtyři dějové části, podle kterých jsou upraveny jednotlivé vagóny vlaku. Kromě vagónu stylizovaného do nočního baru se žáci ocitli také u vraku nabouraného auta, ve vězení, squatu a výslechové místnosti. V posledním vagónu byl vystaven strom života, který zachycuje životní etapy člověka a poukazuje na to, že drogově závislí se některých etap nedožívají. Pomocí unikátního prostředí vlaku byli žáci vtaženi do děje a díky silným vjemům se zamýšleli nad zodpovědnosti nejen k vlastnímu životu.