Dne 21. 10. na naší škole proběhl projektový den biologie ve znamení ochrany ohrožených savců, každá třída měla za úkol se co nejpodrobněji seznámit s vybraným zástupcem, splnit zadané úkoly, vytvořit informační obraz s co nejvíce zajímavostmi a vytvořit napodobeninu zvířete. Cílem je, abychom se o těchto ohrožených savcích dozvěděli, co nejvíce a mohli se tak připojit k cestě za jejich záchranu. Už jsme slyšeli hodně o ochraně životního prostředí, o třídění odpadu, o šetření energií a vodou, o vyhýbání se jednorázovým plastům, atd. Je toho opravdu hodně a právě i ochrana zvířat a rostlin, náleží k ochraně životního prostředí. Tím, že se dozvídáme informace o životě těchto savců, můžeme pochopit jejich význam pro planetu a taky pro nás, že každá ztráta i jediného druhu, vyvolá další ztráty. Každý druh má své důležité místo a na něm závisí životy dalších druhů. Naše budoucnost je nejistá. Proto musíme společně chránit třeba jen kousek přírody v okolí svého bydliště. Všechny třídy se do toho pustily s nadšením a výsledky jsou neuvěřitelné. Až se nechce uvěřit, že to žáci stihli během 5ti vyučovacích hodin. Všichni jste byli na tento den nachystaní, měli jste připravený dostatek materiálu. Co třída, to originál. To je skvělé, každý má jiné nápady a dohromady jste vytvořili dokonalé dílo. Vím, že jste zvědaví, kdo zvítězil a odnese si ceny. Ale ruku na srdce, to vůbec není důležité. Důležité je, že jste pracovali jako třídní celek, byly to vaše nápady, rozdělovali jste si úkoly a sami jste si to řídili. Nikdo z vás neumí všechno, ale v jednotě je síla. Jste perfektní. A ve které třídě ta jednota byla nejlepší? Mohli jste získat 50bodů, za každou oblast 10bodů. Na druhém a třetím místě nám po součtu všech bodů vyskočily dvě třídy. Třída, která vytvořila lachtana 6.A a třída s gorilou 8.B. Obě třídy získaly stejně 37 bodů. A na prvním místě se umístila třída 9.A s počtem 46 bodů, maximum byl 50, která prokázala největší znalosti z této oblasti a i jejich výtvor patřil k těm nejlepším. Tyto třídy si rozdělí částku 5000,-Kč, kterou vám věnuje stavební firma z Brna. Moc vám žákům děkujeme a samozřejmě vaším třídním učitelům, učitelům, kteří pomáhali při včerejším průběhu, a také p. uč Peškové a p. uč.Stillerové za celou přípravu projektu. A příště zase u nějakého dalšího projektu