V tomto školní roce se naše 3. ročníky, třídy III. A a III. B, zapojily do čtenářského projektu – Deník malého čtenáře, který má podpořit čtenářskou gramotnost žáků. V rámci projektu městská knihovna v Havířově podpoří čtenářství začínajících čtenářů, nabídne společné čtení i předčítání v rodinách. Ve spolupráci s našimi knihovnicemi byl vytvořen seznam doporučené literatury, který může děti inspirovat k četbě tradičních titulů nebo knih již nových, žijících dětských autorů. Děti každý měsíc svým třídním učitelkám předkládají Deníky s přečtenými knihami, a že jich u některých žáků není málo. Jen tak dále, naši malí – velcí čtenáři. Děti se učí vést jednoduchý čtenářský deník a dělat zápisy v něm. Součástí deníčku je soutěž čtenářské bingo a tipy na čtení pro třeťáky. Dále se můžeme těšit i na besedy s umělci, čtenářské lekce a tvořivé dílny. A co jsme již zažily? V září nejen žáky, ale i paní učitelky, nadchlo inspirativní setkání s autorkou dětských knih Lenkou Rožnovskou. Paní Rožnovská dětem představila svým autorským čtením – vyprávěním – knihu Statečná lvíčata. A tak si děti mohly zapsat do svých Deníků tuto knihu, a mnohým z nich pak věnovala do deníku svůj autogram. V říjnu třeťáky čekalo další setkání – tentokrát tvořivé dílny s našimi „knihovnicemi“ na téma Halloween. Dětem byl vysvětlen původ tohoto svátku a následně si vytvořili závěsnou dekoraci. Už teď jsme zvědaví, co nás bude čekat příště. Zpracovala Mgr. Pavla Rudzká