Dne 26.10 navštívily 7. ročníky opět planetárium. Jelikož jsem chtěla propojit fyziku s ekologií, rozhodla jsem se pro pořad „Tajemství korálových útesů“. Zhlédli jsme úžasnou projekci a dověděli jsme se o této problematice spoustu zajímavých věcí: Korálové útesy jsou přírodní ekosystém, tvořený útesovými korály. Útesy jsou tvořeny koloniemi korálových polypů, které jsou drženy pohromadě uhličitanem vápenatým. Korálové útesy přinášejí lidem zisk z turismu, rybolovu a pobřežní ochrany, proto je nutné je chránit. Rozkládají se hlavně v tropickém pásmu, neboť potřebují hodně slunečního světla. Další část přednášky patřila hvězdám a souhvězdím. Žáci se seznámili s nejznámějšími hvězdami a planetami (Polárka, Venuše, Jupiter, Pluto….) a souhvězdími (Velký a malý vůz, Kasiopea….) Celá exkurze byla velice přínosná a musím konstatovat, že projekce a programy mají stále větší úroveň.