1. září bývá slavnostním den pro všechny žáky, kteří se vracejí po prázdninách do školních lavic. V tento den jsme slavnostně přivítali také naše nejmenší žáčky ve třídách I. A a I. B. Slavnostní zahájení obvykle probíhá v atriu naší školy, bohužel nám počasí neumožnilo tuto krásnou událost ve venkovních prostorech uskutečnit. A tak jsme naše nejmenší přivítali rovnou v jejich třídách. V I. A uvítala své žáčky paní učitelka Mgr. Karin Rettová a v I. B paní učitelka Mgr. Vladislava Houdová. Slavnostního uvítání se zúčastnilo i vedení školy v čele s ředitelkou Mgr. Dagmar Kondělkovou a zástupkyněmi ředitelky Mgr. Šárkou Miklasovou a Mgr. Renatou Rektoříkovou. Milá slova pronesla k žákům a rodičům také náměstkyně starosty města Mgr. Jana Feberová. Děti dostaly pamětní listy, krásné dárečky a také slib, že nepřijdou o slavnostní pasování na školáky. Slib byl splněn hned následující den a 2. září jsme v atriu školy žáčkům slavnostně předali šerpu a pasovali je na žáky 1. třídy. Prvňáčkům přejeme krásný vstup do školního života, úspěšný školní rok plný krásných zážitků a poznání.