• Akce a projekty »
  • Návštěva Kotulovy dřevěnky Den řemesel 15. 10. 2021

V rámci poznávání našeho města Havířova v hodině PRV a i díky projektu MAP II, jsme se 15. 10. 2021 vydali nahlédnout pod zlaté české ručičky na Den řemesel do Kotulovy dřevěnky. Někteří žáci toto místo již navštívili v době docházky do MŠ, ale mnozí tam ještě ani nebyli. Průvodkyně nás provedly hospodářskou budovou. Nahlédli jsme do funkčního, původně větrného mlýnu, kde se mlel nejdříve šrot pro vepříky a později i mouka-převážně žito. Nakonec jsme navštívili obytnou část – světničku, spižírnu. Okolo Kotulovy dřevěnky byly pro veřejnost připraveny stánky. U nich jsme se seznamovali s rukodělnými řemesly- paličkováním, pečením, ševcovstvím, řezbářstvím, s předením na kolovrátku, s bylinkářstvím, s učitelským poznáváním, psaním a „trestáním“ ve škole. Některé činnosti si děti mohly vyzkoušet. Největší úspěch měly pukance „upečené“ v pícce a pak klečení na hrachu. Zpracovala Mgr. Pavla Rudzká