Nový návrh III. B výpravní budovy v Havířově Zpracovala K. Křižáková a E. Kalábová V říjnu jsme dostali za úkol vymyslet vhodný název nově zrekonstruované budovy nádraží v Havířově. Všichni jsme dali hlavy dohromady a začali vymýšlet název, který by byl hezký a zároveň výstižný. Každý žák napsal na tabuli svůj návrh a společně jsme vybírali ten nejvhodnější. Nakonec v naší třídě zvítězil název MAŠINKA od Františka Divokého. Název jsme výtvarně zpracovali a snad se bude líbit i na Magistrátě města havířova, kde budou vybírat ten nejlepší návrh ze všech havířovských škol.