V dnešní hodině matematiky jsme si zahráli na Harpedonapty (Harpedonapte – napínači lan, kteří vytyčovali ve starověku pravý úhel s použitím Pythagorovy věty). K vytýčení pravého úhlu žáci potřebovali motouz a pravítko. Na motouz si udělali příslušný počet uzlíků stejně od sebe vzdálených (tak, aby při napnutí motouzu vznikl pravoúhlý trojúhelník o stranách 3, 4 a 5 jednotek). Tato aktivita měla žákům ukázat, jakým způsobem lidé ve starověku využívali Pythagorovou větu v praxi ve stavebnictví. Jak se dílo povedlo, je patrno z přiložených fotografií. Zpracovala Mgr. Ingrid Kupská