Dne 17. 11. 2022 se 25 žáků 7. ročníku zúčastnilo výukového modulu v Dolní oblasti Vítkovic, který nesl název „ínávorfiŠ aneb tajemství utajených zpráv“. Během 90 minutového výukového bloku se žáci seznámili s různými druhy kódu, které nás v běžném životě obklopují, naučili se nejen rozluštit vybrané transpoziční a substituční šifry, ale také počítat v dvojkové soustavě, kterou při svých výpočtech používají počítače. V závěru obdržela každá skupina žáků šifru, po jejímž vyluštění získali nápovědu vedoucí k pokladu ukrytému v expozici Velkého světa techniky. Všem žákům se líbil nejen tento netradiční způsob výuky rozvíjející jejich logické a matematické myšlení, ale také samotná expozice Velkého světa techniky, kterou si v závěru akce měli možnost prohlédnout. Vstupné na tuto akci uhradil žákům Magistrát města Havířova. Zpracovaly: Mgr. Petra Inemanová a Petra Vyrtelářová

  • Akce a projekty »
  • ínávorfiŠ aneb tajemství utajených zpráv 17. 11. 2022