Dne 14. 10. 2021 se žáci třídy VII. C zúčastnili exkurze do Světa techniky v Ostravě-Vítkovicích. Výukový program, do kterého se žáci zapojili, se jmenoval „ínávorfiŠ aneb tajemství utajených zpráv“. Exkurze pro žáky byla velmi přínosná, vyzkoušeli si, jak zábavnou formou prolomit tajemství různých šifer, sami si dokonce měli možnost zakódovat své vlastní zprávy. Dále byli seznámeni i s různými druhy šifer, které jsou založeny na matematických dovednostech. Jako bonus si z exkurze dovezli svůj vlastní výrobek, který si během výukového programu vytvořili, a to Ceasarovu šifru. Mimo to se také například naučili číst Braillovo písmo či Morseovu abecedu.