Ve středu 24.11.2021 se žáci 2. ročníku zúčastnili besedy s oblíbenou dětskou spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou. Děti s velkým zájmem naslouchaly ukázkám z její pestré literární tvorby a živě besedovaly také o svých čtenářských zkušenostech. Paní spisovatelku velmi potěšilo, kolik dětí její knihy zná nebo dokonce májí ve své dětské knihovničce. Na rozloučenou jim odprezentovala svou poslední vydanou knihu, jako své „miminko“ ještě v peřince. Děti dostaly na památku záložku do knihy, brožurku s vybraným přehledem autorských knížek a pozvání do knihovny, kde si mohou některé knihy zapůjčit. Za 2. ročník zapsala p. učitelka Mgr. Ludmila Firlová