Dne 6. 9. 2021 proběhl v naší třídě adaptační den. Adaptační aktivity probíhaly ve třídě a také v atriu školy. Cílem adaptačních aktivit bylo: podpořit rozvoj skupiny, posílit pozitivní vztahy se všemi zúčastněnými, rozvíjet spolupráci v kolektivu, vytvoření pozitivních vazeb mezi účastníky a novým třídním učitelem, vytvoření „bezpečné“ atmosféry v kolektivu, budování ochoty ke vzájemné spolupráci a toleranci, začlenění „nové“ žákyně do kolektivu. Adaptační aktivity probíhaly formou: komunitního kruhu, simulačních a inscenačních her, sportovních her. Zakončením adaptačního dne bylo vytvoření „Třídního stromu přátelství“. Zpracoval M. Šulec