Čs. svaz bojovníků za svobodu věnoval třem nejlepším týmům 4. ročníku branného závodu o putovní pohár k 78. výročí konce 2. světové války zájezd do Hrabyně. Žáci ZŠ Ke Studánce z Orlové, ZŠ Gen. Svobody a ZŠ Moravská navštívili Národní památník II. světové války, který se nachází na místě, kde probíhaly jedny z nejtvrdších bojů konce války na území České republiky. Pan průvodce upoutal žáky zajímavým výkladem, představil řadu expozic a historických zajímavostí od začátku války až po její konec. Děti se dozvěděly řadu zajímavých informací, jakými jsou např. budování čs. opevnění a pevností, mobilizace, Ostravská operace a odbojové hnutí, Čechoslováci ve válce, největší váleční hrdinové, holokaust a koncentrační tábory atd. Rozsáhlé expozice na třech podlažích provázaly velké digitální interaktivní tabule s obsáhlými informacemi a řada videoprojekcí. Dětem se líbily i makety bunkrů, sály s historickými zbraněmi, uniformami a dalšími válečnými relikviemi. Po prohlídce venkovní expozice bojové techniky jsme vyrazili plni dojmů a zážitků směrem k domovu. Velké poděkování patří paní Mgr. Taťáně Popkové (ZO ČSBS) Havířov za skvělou organizaci exkurze a také Magistrátu města Havířov, který celou akci finančně podpořil. Zpracovala: Mgr. Stillerová Žaneta

  • Akce a projekty »
  • Výlet vítězných týmů branného závodu do Hrabyně