24. září se pod taktovkou Mgr. Pavly Rudzké šest žáků zúčastnilo slavnostního aktu pořádaného městem Havířov, Vítání občánků. Během tří vstupů žáci představili krátký program složen z lidových písní a oslavných básní, kterým děti z 3.,4.a 5. ročníku zpestřilo krásný projev členky Rady města Havířov Ivety Kočí Palkovské, MBA. Tato společenská akce má v Havířově velmi silnou tradici a věříme, že jsme našim programem zpestřili přivítání všem přítomným. Děkuji dětem za jejich ochotu a přístup, rodičům za spolupráci.