V říjnu si žáci 1. ročníků ověřily své praktické i teoretické znalosti z dopravní výchovy. Na koloběžkách a kolech si projely cvičnou silnici s dopravním značením, semafory i náročnými křižovatkami. Vyzkoušely si nejen roli jezdce, ale také chodce. Ludmila Firlová