Letošní příznivé podzimní počasí nám v září umožnilo přesunout naše výtvarné aktivity ven. Barevnými křídami se žákům podařilo rozzářit atrium naší školy. Objevila se zde duha, mořský svět, zoologická zahrada, originální podpisy jednotlivých žáků, domácí mazlíčci, domečky, rostliny a mnoho dalších výtvarných detailů, kde všichni naplno projevili svou fantazii. Další kreativní aktivitou bylo stavění přírodních domečků v nedalekém lese. Už jen procházka lesním porostem byla zážitkem a co až se před námi objevilo místo s krmelcem…Většina dětí zde byla poprvé, takže nadšeně objevovaly místní poklady- žaludy, bukvice, kapradí, mech, větvičky různých tvarů, houby, listy atd. Výtvarného materiálu bylo tedy dost, nápadů také, zbývalo jen utvořit pracovní skupinky a hlavně pustit se do díla. Spolupráce na začátku nebyla u některých úplně jednoduchá, ale nakonec každá skupina své dílo dokončila. Všichni pracovali s velkým zaujetím a klidně by zde zůstali celý den. V lese jsme určitě nebyli naposled a už se těšíme na vánoční nadílku zvířátkům do krmelce. Zpracovala L. Vandriaková