Tak jako tradičně každý školní rok žáci 7. a 9. ročníků navštívili Planetárium Jana Palizy v Ostravě. Návštěva 9. Ročníků se uskutečnila 13.11.2023. Žáci měli možnost zhlédnout pořad na téma „Bouřlivá planeta“. Na začátku pořadu byla zařazena živě moderovaná část s využitím sférické projekce hvězdné oblohy. Žáci měli možnost pozorovat vesmírné objekty a astronomické úkazy, které můžeme v průběhu roku pozorovat na obloze. Pořad Bouřlivá planeta pojednával o tom, že bychom si měli uvědomit, že život na Zemi bereme za samozřejmost. Avšak Země podmínky pro život poskytuje, ale také žije svým vlastním životem a občas je zde nebezpečno. Kůra Země je rozlámána na části, které se vůči sobě pohybují, srážejí se a překrývají. To má za následek zemětřesení, vlny tsunami i výbuchy sopek. Neustále se přesvědčujeme, že rčení „pevný jako skála“ není tak úplně pravdivé. Žáci 7. ročníků navštívili planetárium 6.12.2023. Zhlédl pořad s názvem „Dobrodružná cesta k planetám“. Tento pořad pojednával o planetách, které budou v budoucnu nabízet pozemšťanům spoustu vzrušujících zážitků. Horolezci na Marsu budou zdolávat strmé svahy údolí Valles Marineris a největší sopky Olympus Mons. Výzkumníci Saturnu budou prohledávat balvany v jeho prstencích a doletí až do mrazivého království trpasličí planety Pluto. Tento pořad byl opět doplněn prohlídkou oblohy a seznámením se se známými hvězdami, souhvězdími, planetami a jinými vesmírnými útvary. Na závěr pořadu mohly obě skupiny žáků také klást rektorovi doplňující otázky, na téma, které je zajímá. Zpracovala Mgr. Ingrid Kupská