Dne 29. 11. 2022 se v rámci patronátu třídy IX. A a I. A uskutečnila společná hodina v duchu „Učíme se hrou“. Žáci deváté třídy si pro prvňáčky připravili hry rozvíjející matematické dovednosti (skákací panák), slovní zásobu (tvoření slov z písmen) a jemnou motoriku (lego kostky). Ve školní jídelně pak byly ukryty obrázky se zvířaty, které prvňáčci museli najít, pojmenovat a následně vybarvit. Na závěr si žáci společně zazpívali a v kostýmech předvedli písničku „Muzikantská rodina“. Za vzorné plnění úkolů byli prvňáčci odměněni oblíbenými sladkostmi. Mgr. Michaela Jalovcová