Dne 2. června jsme navštívili místní knihovnu na Šumbarku, kde jsme byli pasování na ČTENÁŘE. Přivítala nás opět paní knihovnice, tentokrát v doprovodu knihovnice Čertice. Dozvěděli jsme se, že i jinde se čte a že se dodržují určitá pravidla, jak zacházet s knihami. Nakonec jsme úspěšně splnili čtenářský slib a za odměnu jsme dostali kráskou knížku Katka a klokan od spisovatelky Lenky Rožnovské a hlavně jsme dostali průkazku čtenáře. Už se moc těšíme, až si zajdeme vypůjčit nějakou knížku a začteme se do pohádek nebo nějakých dobrodružství. Zpracovala K. Křižáková