A začal Nový rok, a děti se nám přehouply do novinek, které potkávají každého druháčka na naší škole. Začali jsme pozvolna. Povídáním o vánočních prázdninách a zážitcích. Připomněli jsme si, kdo to byli Tři králové v rámci malého jednodenního projektu, kde jsme si pro žáky připravily práci s textem, počítání a tvoření na toto téma. Plynule jsme vpluli do pololetního období plného velkých písemek. Děti byly velmi snaživé, soustředěné a ukázaly nám ze sebe to nejlepší. A polehoučku pomaloučku se začala „klubat“ jejich krásná vysvědčení. Ale než se vysvědčení rozdalo, čekalo nás ještě mnoho, mnoho práce. Sebehodnotící dotazníky, kdy si děti sáhly do vlastního svědomí a prozradily nám svůj vlastní úhel pohledu na sebe samé a svou práci. Ale také měli možnost ohodnotit práci své paní učitelky. V prvouce a pracovních činnostech si vytvořily nekonečný kalendář na celý rok, aby si stále připomínaly střídání ročních období, měsíců i dní. A pak nastala práce s hodinami. To je první velkou změnou. První učivo, které není jen o pozorování světa a dění kolem, ale také o tom, naučit se orientovat v čase, převádět digitální čas na ručičkové hodiny. Věříme, že to během 2. ročníku většina dětí bezpečně zvládne. A že si pak určitě od svých blízkých zaslouží hodinky, a klidně i ručičkové. Velké změny přišly i v dalších předmětech. Poprvé se v českém jazyce děti setkaly s pravidly psaní ú/ů, což byla velká novinka. A v matematice jsme se pozvolna začali věnovat násobilce. Ještě že máme velikou zásobu různých pomůcek a návodů na výrobu. Pak i to učení se stává hrou a všechny moc baví. Násobilka s víčky, geometrie osvěžená geo-destičkami, mají své kouzlo, kdy se lehce zapomene, že tím začíná ta pravá školní dřina. Aby nebylo málo zábavy a novinek, hráli jsme si na umělce. Nádherné rukavice zavěšené na větvi ve výtvarné výchově, dětí přivedly k opravdové práci s temperovými barvami – správnou volbou štětců a vrstvením barev. Dílo se opravdu povedlo a zdobí nám třídu s dalšími zimními výtvory z pracovní činnosti, kdy děti rozšiřují své umění stříháním a lepením, posloucháním pokynů, a to se jim pak dařilo vytvořit zimní městečko. I v tělesné výchově přišla dlouho očekávána změna. A to plavání! Pro některé to bylo překonání sebe sama a svého strachu z „velké“ vody. Děti byly na 1. lekci báječné, a i ti největší „Strašpytlíci“ to zvládly poprvé na jedničku. A jelikož jsme velmi činorodá třída. Zapojili jsme se do projektu MAP III – MAPíkova Putovní knihovna. Kdy celá třída čte jednu společnou knihu zapůjčenou z městské knihovny. Naše první společná kniha je: Zlobilky. Věříme, že v dětech rozvineme větší touhu po čtení a jejich čtenářskou gramotnost. No a co na závěr? Přišla ta dlouho očekávaná chvíle – vysvědčení. V dětských očích spoustu radosti z krásných známek a těšení se na začínající prázdniny. Leden se tvářil zcela nudně a nevinně. Nicméně nakonec byl plný velkých změn, očekávání, poznávání, netradičních zážitků a těšení se na nové přicházející aktivity.