Dne 21.12.2023 proběhla na naší škole akce žákovské samosprávy malování mandal, kdy žáci buď vybarvovali nebo odvážnější dokonce i celé mandaly tvořili sami. Byla to příjemná relaxační činnost, kdy žáci mohli vyjádřit své pocity a emoce pomoci barev a tvarů. V některých třídách jim k tomu hrála relaxační nebo vánoční hudba. Zápal jednotlivých tříd do této aktivity a jejich výtvory můžete nejlépe posoudit sami z přiložených fotografií.