Tento měsíc nás čekala spousta kouzelných chvil. Děti překvapovaly svými kouzly jen v tom nejlepším slova smyslu. A tak je čekalo na oplátku mnoho překvapení. Naše hlavní povídání i tvoření již z minulého měsíce bylo zaměřeno na zvířátka. A ve stejném duchu jsme pokračovali i začátkem prosince, kdy naši třídu „navštívili“ medvědi s čajem nebo možná kakaem v tlapkách. 6. prosince do tříd vpluli Mikuláš, čert a anděl. Nikoho si nevzali, protože děti zazpívaly, hory doly naslibovaly a také se v tento den s radostí zapojily do netradičních úkolů. I Mikulášského šplhu se účastnily s plným nasazením svých sil a dovedností. A naší Aničce Gajdové se podařilo ukořistit 3. místo. Moc ještě jednou gratulujeme. Děti, které byly nemocné, nechtěly přijít ani o chvilku našeho poznání a zábavy. Poctivě se přihlašovaly k výuce on-line a plnily úkoly na dálku. „Čtenářská chvilka“ potěšila každého. Do třídy si děti přinesly své knihy, které čtou. Jsme rády, že si tak děti zdokonalují své čtení, orientaci v textu a slovní zásobu. Společně jsme vytvořily „Adventovníček“ a všichni sbírali svíčky za splněné úkoly. Do některých úkolů se doma zapojili i tatínkové a maminky. Ti ukázali i své odhodlání podpořit své děti v tvořivosti. A tak vznikla v polovině prosince nádherná odpolední aktivita při tvoření vánočních ozdob dětí a rodičů. Osladili jsme si jí výborným punčem a vánočními laskominami. Děkujeme rodičům, prarodičům. Poslední předvánoční týden jsme naplnili „výlety“, zpěvem, hrou propojenou se vzděláváním. Naše báječné děti si zahrály: „Město, jméno, zvíře, věc“,“ Matematické bingo“, “ Lodě “ a mnoho jiných tradičních her, které vedou k rozvoji školních dovedností. Vytvořily dárečky a přání pro rodiče. Užily si „Vánoční besídku „, kde si každý zahrál na Ježíška a ochutnaly, co kdo doma upekl. Vybarvily si v rámci akce Žákovské samosprávy mandaly a vyzkoušely si v týmech společenskou hru „Aktivity „. Největším překvapením, jak pro děti, tak pro nás, byl výlet za programem: “ Ladí, neladí“, který připravila Janáčkova filharmonie Ostrava. I neposedné děti se do programu zapojily se zaujetím, zazpívaly si a dozvěděly se, jaký úděl nesou velcí hudebníci. Cesta vlakem byla pohodová a děti se při přepravě ukázaly jako týmový hráči. Pohádka byla posledním velkým kouzlem: „Ainbo – hrdinka pralesa“, rozehřála srdíčka dětí i nás dospělých. Přání nás všech do Nového roku je pokračovat v kouzelné prosincové vlně založené na spolupráci, tvořivosti, pokoře a lásce, kterou celý tým dětí, rodičů i nás pedagogických pracovníků se naplno projevil v tom pohádkovém zasněženém prosinci. A toto přejeme všem, kteří chtějí vytvářet krásnější bytí na tomto světě. Odkazy na videa: https://youtu.be/…QFY https://youtu.be/…P0U