Žáci 3. ročníků navštívili nejstarší stavbu na území Havířova Kotulovu dřevěnku, kde si měli možnost nejen prohlédnout historickou budovu, ale také vyzkoušet v rámci workshopu devatero řemesel. Děti si svou zručnost a tvořivost ověřily při výrobě šperků, pletení košíku, zdobení perníčků, výrobě vizovického pečiva a tvorbě obrázků z plsti. Velmi je zaujala ukázka práce přadleny, hmatem zjistily vlastnosti ostříhané vlny z oveček. Děti také velmi ocenily možnost vyzkoušet si práci s kolovrátkem. Zapsala Mgr. Ludmila Firlová