Dne 11. 11. jsme byli pozváni žáky IX. B k návštěvě jejich třídy. Měli pro nás připravenou s p. učitelkou Miklasovou úžasnou hodinu, do které se vešla, písmenka, pohádka, zvířátka a dokonce i soutěž. Starší kamarádi byli na nás velice milí. Každý z nás měl toho svého „velkou“ a ti se postarali, abychom všechno zvládli. Hodina uběhla velmi rychle, to protože se nám tam tolik líbilo. Zazvonilo a my se museli rozloučit. Už teď se těšíme, až zase my budeme moci pozvat tyto skvělé kamarády na oplátku do naší třídy.

  • Akce a projekty »
  • I. B na návštěvě u starších spolužáků 11. 11. 2022