Na konci měsíce října se k nám do třídy slétla strašidla ze všech koutů Šumbarku a nejbližšího okolí. Přinesla si sebou ty nejroztodivnější pochoutky a strašidelné svačinky. Dokonce proběhlo i královské dělení dobrůtek a ochutnávek mezi všemi strašidýlky v naší třídě. S velkou radostí nám také zapózovala v relaxačním bazénku. Velké díky patří všem rodičům, kteří nám s touto akcí pomáhali a věnovali přípravě svůj čas. Děti z 1.A s paní učitelkou Ludmilou Firlovou