Dne 25. 11. 2022 se ve škole konal Halloween pořádaný žákovskou samosprávou. Akce to byla zdařilá, protože žáci jednotlivých tříd se aktivně zapojili v různých formách. Děti měli různé originální halloweenské kostýmy, tematicky si vyzdobili třídu a některé třídy měli dokonce i strašidelné svačinky. První stupeň to pojal jako celodenní akci, ale ani druhý stupeň nezahálel. Tato akce byla fotograficky zdokumentována.