Dne 20.10. 2023 jsme si naplánovali exkurzi do Dolních Vítkovic v Ostravě. Zúčastnilo se 27žáků sedmého ročníku. Žáci byli rozděleni na dvě skupiny. Jedna skupina se zúčastnila programu ,,Žijí tady s námi“. Žáci v laboratoři pozorovali růst hub, kvasinek. Pod dozorem s přednáškou si sami ve dvojicích připravili materiál k pozorování. Druhá skupinka se zabývala levitací drobných předmětů pod názvem ,,Cesta k magnetické levitaci“. Celou exkurzi hradilo město Havířov, žáci si jen uhradili dopravu. Exkurze se velmi vydařila.