Dne 3. října 2022 navštívili žáci tříd V. A a V. B Dolní oblast Vítkovice – Velký svět techniky, kde absolvovali vzdělávací program „Barvy, světlo, stín“, který nabídl žákům hravou formou poznání zákonitostí světla, dozvěděli se, jakým způsobem se světlo šíří v různých prostředích a naučili se světlo skládat. Poznali také zdroje světla a některé jejich vlastnosti. Seznámili se s pojmy záření, viditelné světlo, UV záření a infračervené záření. Praktickým cvičením si některé světelné experimenty sami vyzkoušeli. Dále žáci absolvovali prohlídku expozic Velkého světa techniky. Vzdělávací program i prohlídku expozic dětem uhradil Magistrát města Havířova. Zpracovali: Mgr. Miroslav Šulec, Bc. Martina Daňková