Dne 1.11. 2022 navštívili žáci IV.A Dětské dopravní hřiště v Havířově – Šumbarku. Nejprve si vyslechli krátké teoretické školení a pravidla chování na dopravním hřišti. Poté byla třída rozdělena na cyklisty a chodce. Po vypůjčení kol a patřičných bezpečnostních pomůcek všichni vyrazili do ,,zkušebního “ provozu. Kdo si nebyl jist jízdou na kole, mohl vyzkoušet jízdu na koloběžce. Děti zjistily, že používání pravidel silničního provozu v praxi není vůbec jednoduché a je třeba je nadále trénovat. V rámci dopravní výchovy 7.11.2022 také proběhla beseda s Městskou policií. Zkušební testy si pak žáci vyzkoušeli ve škole 14.11.2011, kdy do čtvrtých tříd přišla na dvě vyučovací hodiny lektorka dopravní výchovy. Ze všech těchto akcí si děti odnesly spoustu zážitků, zkušeností a hodně nových praktických znalostí. Zpracovala Mgr. Lucie Vandriaková