Letošní školní rok v naší třídě IV.A začal vesele a hravě hned první týden v září adaptačním programem. Vzpomínky na léto jsme zaznamenali v prázdninovém bingu, zahráli si různé poznávací hry, vytvořili ,,Strom přátelství “ z našich papírových dlaní a v tělocvičně pak zkusili různé sportovní disciplíny. Cílem adaptačních aktivit bylo podpořit rozvoj skupiny, posílit pozitivní vztahy mezi žáky, novou učitelkou i žáky navzájem, rozvíjet spolupráci v kolektivu, začlenění nové žákyně do kolektivu třídy, budování ochoty ke vzájemné spolupráci. Všichni zúčastnění se dobře pobavili a zároveň se o sobě dozvěděli hodně nového. Zpracovala Mgr. Lucie Vandriaková