Dne 19. 3. 2024 proběhla v tělocvičně školy soutěž s názvem ,,Poznáváme přírodu,“ které se zúčastnily děti školní družiny. Ve skupinkách složených z různých věkových kategorií navštěvovaly postupně šest stanovišť, kde si mohly otestovat znalosti naší přírody. Poznávaly květiny, ke stromům přikládaly listy, plody a nechyběl ani vědomostní kvíz. Svou paměť otestovaly v ,,Kimově hře“ s ovocem a zeleninou a na vedlejším stanovišti skládaly ze zatoulaných písmenek názvy stromů. Na posledním stanovišti si pak zopakovaly správné třídění odpadů. Na závěr proběhlo vyhodnocení celé soutěže. Všechny děti dostaly sladkou odměnu a tři nejlepší týmy i věcné ceny. Dětem se soutěž moc líbila. Zpracovala vychovatelka Jana Venglařová.