V pátek 1. března 2024 proběhla ve školní družině hodina maškarní zumby. Děti přišly oblečené do různých kostýmů a moc jim to slušelo. Společně si všichni zatancovali a skvěle se bavili. Zpracovala: Eva Kalábová, Jana Dudová