V pátek 16. 2. 2024 se v 1. oddělení ŠD uskutečnil karneval. Děti se přestrojily do originálních kostýmů a navzájem si své masky představily. Následně se pustily do plnění různých úkolů. Za pomoci balónku se děti snažily přemístit kelímky, zkusily si projít překážkovou dráhu nebo balónkovým prakem sestřelit kelímkovou věž. Největší výzvou pro ně však bylo sníst sušenku bez pomoci rukou. Následovala taneční zábava, která měla u dětí velký úspěch. Celá akce se nám vydařila. Mé velké poděkování patří paní asistentkám Böhmové, Haichlové a Nawalané za výpomoc při soutěžích. Zpracovala: Martina Daňková